Welcome to IFA logistics!

+48 792 209 191

office@ifalogistics.com

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać w Polsce nowy mechanizm płatności. Płatność podzielona zostanie na wartość usługi netto, która zostanie zaksięgowana na dotychczasowym rachunku oraz kwotę podatku VAT, która zasili nowo utworzony rachunek. Bank automatycznie utworzy rachunek do celów podatkowych. Początkowo ta forma płatności będzie dobrowolna i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników.