Welcome to IFA logistics!

+48 792 209 191

office@ifalogistics.com

Od 1 lipca 2018r. Dania wprowadza zakaz pozostawiania pojazdów ciężarowych powyżej 25 godzin na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad. Za parkowanie powyżej wyznaczonego limitu nakładane będą dodatkowe opłaty.